Lärarhandledningar

Lärarhandledning

I lärarhandledningen hittar du koppling till LGR 11, metod och övningar att utgå ifrån när du arbetar med eleverna. Här finns också en kortfattad ordlista. De pyssel som hänvisas till i handledningen kan du ladda ned i stycket här under. Utförligare förklaring till hur du jobbar med dem finns i handledningen.

Diskussionsunderlag för pedagoger

I diskussionsunderlaget hittar du en arbetsgång för hur ni på skolan kan jobba för att öka medvetenhet och kompetens kring NPF, tillgänglighet och anpassningar.

Pyssel

Hjärnan

Vad tycker du är lätt eller svårt i skolan? Rita eller skriv på bilden av hjärnan. Du kan också rita eller skriva tips på hur man kan göra det som är svårt lite lättare.

Hyperkort

Alla är bra på olika saker. Det man är bra på kan man kalla för styrkor. Ibland finns det också saker som kan göra att det är svårt att må bra och att ha det bra i skolan och på andra ställen. De sakerna kan man kalla för hinder. Alla har både styrkor och hinder. Här kan du göra ett eget hyperkort. Fyll i dina styrkor och hinder. Om du vill kan du rita en egen bild.

Hypermeter

Det finns saker som är svåra och saker som är lätta i och utanför skolan. Och alla har både styrkor och hinder, det vill säga sånt vi är bra på och sånt vi har svårt med. Ibland, när vi stöter på våra hinder, kan det kännas jobbigt och som att ingenting känns bra. Om man tänker att man har en hypermeter inuti sig, som mäter hur svårt det är, så kan man tänka att när det blir jättesvårt är hypermetern röd. När det känns medelsvårt – det är jobbigt men man klarar av det med hjälp av något bra tips – är det gult. När allt känns lätt och bra är det grönt.

Gör din egen hypermeter. Rita eller skriv saker eller situationer som känns antingen röda, gula eller gröna bredvid hypermetern.

Bakom Hej Hyper står Friends och Hjärnfonden. Projektet finansieras av PostkodLotteriet.

Friends logotyp

Hjärnfonden logotyp

Svenska PostkodLotteriet logotyp