Specialpedagogik: “Musikal ska locka till lekfullt samtal om npf”

Läs hela artikeln här

Musikalen Hej hyper ska sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) i skolan. Åsa Böhme på organisationen Friends är projektledare.

Den pågående turnén ska besöka över 60 skolor. Varför blev det just en musikal?
– Vi ville göra en föreställning som var lustfylld, med bra och trallvänlig musik. Eleverna ska få med sig viktiga och vettiga budskap, till exempel ”du har rätt att vara på ditt sätt”.

Vad handlar musikalen om?
– Om M, som har svårt att vara still och har det tufft i skolan, men som hittar mycket kraft i sin egen föreställningsvärld där allt är möjligt. Hon och hennes stora gosedjurskrokodil kan till och med flyga.

Varför just en flicka?
– Vi anser att det är bra att börja uppmärksamma detta så tidigt som möjligt. Flickorna tappas lätt bort och det finns också mindre forskning på flickor med npf. Det var extra viktigt att lyfta fram dem.

Vad saknas i skolorna vad gäller npf?
– Vi kom fram till att samtalet saknas. Det är fortfarande stigmatiserande att prata om diagnoserna och ibland vill föräldrar inte heller berätta. Vi vill få igång samtalet på ett lekfullt sätt, bland både barn och vuxna.

Vad kan specialpedagoger ha för nytta av Hej hyper?
– De har ju mer kunskap om de här frågorna och kan hjälpa lärarna med att använda materialet i klasserna. Om skolan inte har möjlighet att se musikalen finns musikvideo, app samt lärarhandledning för både klassen och lärarlaget.

Vad hoppas du att projektet leder till?
– Vi vill gärna nå ut med materialet till barn som inte har en diagnos, och till lärare som inte har så mycket kompetens inom området. Jag hoppas att man ska börja prata mer om de här frågorna i klasserna.

Hur tycker du annars att man borde öka kunskapen om npf i skolan?
– På lång sikt hoppas jag att kurser om npf blir obligatoriska på alla lärarutbildningar, ibland behövs det ju bara små medel för att underlätta för dessa elever. Och i slutändan är det ju en viktig rättvisefråga.

No Comments

Post A Comment